Ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας διέπεται σύμφωνα με τους κανόνες του έργου της Ι.Μ. Δημητριάδος για την επίτευξη του κοινωνικού της έργου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας για την επίτευξη των σκοπών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των προγραμμάτων που υλοποιεί.