Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ» ιδρύθηκε το έτος 2015.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της  Ι.Μ. Δημητριάδος σε όλο το εύρος του κοινωνικού έργου της, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη, σύμφωνα με τους  ιερούς κανόνες της εκκλησίας και το καταστατικό της.

Η νομική μορφή της είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με το άρθρο 10ο του καταστατικού της , καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά τη διάλυσή της δεν επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, πέραν από τις εισφορές των εταίρων οι οποίες θα τους επιστραφούν ατόκως, θα διατεθούν υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της εταιρίας.

Η Εταιρεία  έχει έδρα τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στο Συνεδριακό Θεσσαλίας που βρίσκεται στα Μελισσάτικα -Νέας Ιωνίας Βόλου Μαγνησίας.