Σύμφωνα με την Π2Γ/οικ.59633/ΦΕΚ 1310/Β/16-6-2011 Υπουργική απόφαση για τη μορφή του Αριθμού Μητρώου και τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας  ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ» έχει εγγραφεί  στο Εθνικό  Μητρώο με Αριθμό:

 

05325ΑΕΕ11096Ο48Ν    /      1605

 

Επίσης η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ» έχει εγγραφεί στο Ειδικό  Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου 2646/1998 με Αριθμό Μητρώου :

 

 

05325ΑΕΕ11096Ο48Ν    /      1492