Απόφαση Ειδικής πιστοποίησης ως φορέας

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

 

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμ.. Δ14/15219/229  του Υπουργείου Εργασίας, η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ»

έχει λάβει Ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Η Απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Δεύτερο υπ΄ Αρ. Φύλλο 1557 / 8 Μαΐου 2019 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.