Αρωγά μέλη της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7ο του καταστατικού  ανακηρύσσονται πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά.