Πέραν των ιδρυτικών μελών, στην εταιρεία παρέχουν την εθελοντική τους  εργασία έως σήμερα οι κάτωθι:

 

Βασιλικός Μιχαήλ –δικηγόρος

Τσούσης Παναγιώτης –πολιτικός μηχανικός

Βέτσικας Ευθύμιος-λογιστής

Βέτσικας Νικόλαος –λογιστής

Αθανάσιος Μπουγάς-λογιστής

Μηχανοργάνωση : Αλέξανδρος Ιατρίδης

Μηχανοργάνωση-γραμματειακή υποστήριξη: Βασιλική Αντωνάκη

Γραμματέας Πρωτοσυγκέλλου: π. Γεώργιος Αναγνωστούλης